komptek

Energimätningar

Genom att undersöka kompressoranläggningen med en energianalys kan vi få fram tryckluftsbehov, identifiera eventuella läckage i systemet och se hur mycket energi som krävs för hela kedjans produktion. Utifrån en sådan analys kan vi ge rekommendationer och förbättringsförslag och också simulera ett mer energieffektivt alternativ för ert användningsområde.