komptek

Kompressorer

Vi är auktoriserade återförsäljare och servicepartner till Kaeser kompressorer. Med stort utbud av olika typer av kompressorer är det lätt att hitta en modell som passar er verksamhet. Från stora industrier till mindre verkstäder upptäcker fler och fler fördelarna med Kaesers kvalitetsprodukter för tryckluft.

Kaeser erbjuder energieffektiva produkter enligt principen mer tryckluft med mindre energi och står för låga underhållskostnader och långa livslängder.

Skruvkompressorer

För tryckluft i produktionsprocesser inom industri, hantverksnäring och småföretag. Det är det optimala för situationer där det fordras ett konstant tryck över längre tid. Skruvkompressorer från Kaeser produceras enligt höga standarder med minimala feltoleranser och håller därigenom en typiskt tysk, hög kvalitet.

Bland skruvkompressorer erbjuder Kaeser oljefria kompressorer, kompressorer med vätskekylning samt skruvvakuumpumpar.

Kontakta oss så hjälper vi att hitta rätt kompressor för din verksamhet.

Kolvkompressorer

Tryckluftskompressorer som passar mindre industrier, verkstäder, byggarbetsplatser och hantverksföretag där driften är varierande med belastningstoppar. Med höga standarder i produktionen levererar Kaeser kolvkompressorer av hög kvalitet med ett flertal olika kapacitetsklasser.

Kolvkompressorer från Kaeser finns som mobila eller stationära kompressorer samt som kompletta anläggningar. Du kan också välja till tryckluftsboosters till din kompressor eller få en skräddarsydd tryckluftsstation som helhetslösning.

Kontakta oss så hjälper vi att hitta rätt kompressor för din verksamhet.

Blåsmaskiner

För en effektiv och underhållssnål tryckluftsproduktion inom ett flertal skiftande användningsområden. Dessa finns som två varianter – blåsmaskiner eller skruvblåsmaskiner – och med olika effektgrader för att passa olika tillämpningsområden.

Kontakta oss så hjälper vi att hitta rätt blåsmaskiner för din verksamhet.

Tryckluftsbehandling

För att bekämpa smuts, korrosion och andra kontaminerande faktorer i tryckluftsanvändningen kan vi erbjuda ett komplett utbud av produkter och tillbehör för att säkerställa torr och ren tryckluft. Vi tillhandahåller olika typer av torkar, filter och aktiva koltorn samt annan utrustning för hantering av kondens.

Med våra leverantörers erkänt höga kvalitet kan vi erbjuda dig och ditt företag kompromisslösa lösningar för både den enklare tryckluftsanläggningen till mer komplexa tryckluftssystem. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en skräddarsydd lösning som ger hög säkerhet, hög kostnadseffektivitet och lång, felfri drift.

Tryckluftslagring

Tryckluftssystemets kvalitet börjar redan i tryckluftslagringen och för att behålla hög lufttryckskvalitet och säkerställa lönsam drift utan läckage fordras säkra och stabila lagrings- och fördelningssystem. Vi kan erbjuda tryckluftsbehållare i en rad olika volymer, för både huvudsaklig lagring och som buffert för förbrukningstoppar, samt tryckhållningssystem så att din tryckluftsstation håller jämn och säkert tryck.

Tack vare högkvalitativa produkter kan vi leverera lösningar som håller lång livslängd och minskar kostnader i löpande underhåll.

Kontakta oss så hjälper vi dig med din tryckluftsanläggning.