komptek

Rörsystem

En säker och långlivad installation av rörsystem måste dels uppfylla de krav som ställs på systemet i sig, men hänsyn måste också tas till vilket media och vilket tryck som det ska hantera. Vi tillhandahåller lösningar för rörsystem som hanterar tryckluft, högtrycksvatten, kem samt oljesystem för verkstäder och industri. Därigenom har vi bred kunskap och erfarenhet av säkra installationer som är ändamålsenligt anpassade efter din verksamhet och förstås också regelrätt installerade.

Ta kontakt med oss för hjälp med dina rörsystem.