komptek

tjänster

Vi strävar efter att du som kund ska få en smidig lösning för din verksamhet och därför erbjuder vi auktoriserad service för att kunna ge dig anpassad och personlig hjälp när du behöver det och där du behöver det.

Bland våra servicetjänster kan vi bistå med hjälp avseende installation för våra produkter, montering av rörsystem, energimätningar samt givetvis löpande service och underhåll av den lösning vi tillhandahållit dig. Genom en överenskommen underhållsplan med fasta serviceintervaller eller ett anpassat serviceavtal för din kompressoranläggning erbjuder vi trygghet och god totalekonomi. Du minimerar dessutom risken för kostsamma överraskningar med stopp i produktionen eller förlorad tid och förlorade intäkter.

Genom våra leverantörer erbjuder vi branschledande produkter och auktoriserad service för dessa så att du inte bara får en smidig lösning, du kan även vara trygg i att produkterna håller hög kvalitet samt att genom korrekt service och underhåll får en lösning med lång livslängd och låga omkostnader.